Özgeçmiş

Doç.Dr.Jur. Tunay KÖKSAL

Ankara’da doğan KÖKSAL, üniversite öncesi tahsilini de bu şehirde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden “birincilik” derecesi ile mezun olduktan sonra avukatlık stajını yaparak Ankara Barosuna “Avukat” olarak kaydoldu. İş hayatının yanısıra devam ettiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden de mezun olarak, ikinci lisans eğitimini tamamladı.

Yüksek lisansını (LLM derecesini), “European Law” (Avrupa Hukuku) alanında University of Kent, Kent Law School’da “distinction (üstün başarı) belgesi” alarak tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden “Avrupa Birliği Hukuku” alanında “Hukuk Doktoru” akademik ünvanını aldı. Doçent ünvanını ise “Uluslararası Ticaret Hukuku” alanında kazandı. Yurtdışındaki akademik çalışmaları çerçevesinde İngiltere, Japonya, Gabon, Ukrayna ve Makedonya gibi değişik ülkelerdeki üniversitelerde “Visiting Lecturer” (Misafir Öğretim Üyesi) olarak dersler verdi.

Yurtdışında misafir öğretim üyesi olarak çalışırken aynı zamanda “Adli Psikoloji” alanında yüksek lisans ve doktora yapan KÖKSAL, halen “Adli Psikoloji”, “Kriminoloji”, “Penoloji” ve “Viktimoloji” derslerini de vermektedir.

1998 yılında Japonya Dışişleri Bakanlığı’nın davetlisi olarak, Japonya’da düzenlenen “Genç Türk Liderleri Programı”na katılan KÖKSAL, geçmişte bir dönem Dış Ticaretten ve Avrupa Birliği ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanının Danışmanlığı görevini de üstlendi. KÖKSAL, ayrıca geçmişte bir çok kez OECD Uluslararası Ticaret Komitesinin toplantılarına ve 1999 yılında Seattle (ABD)’de ve 2001 yılında Doha (Katar)’da düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Bakanlar Konferanslarına, Türkiye Cumhuriyetini temsil eden heyetin delegesi olarak katıldı. Çeşitli inşaat, dış ticaret ve lojistik firmalarında “Hukuk Müşavirliği” ve “Yönetim Kurulu Danışmanlığı” gibi görevler yapmış olan KÖKSAL, halihazırda “Hukuk Akademisyeni” olarak çalışmakta olup; aynı zamanda Makedonya’daki Avrupa Üniversitesi (European University)’nin “Türkiye Temsilciliği” görevini de yürütmektedir. KÖKSAL, Türkiye – Ukrayna Dostluk Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca, Türk-Makedon Dostluk Derneği’nin ve Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin de üyesidir.

Danışmanlık faaliyetleri çerçevesinde KÖKSAL; Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kosova, Makedonya, Cezayir, Fas, Tunus, Libya, Gabon, Afganistan, Hindistan, Pakistan, Malezya, Çin, Lübnan, Suriye, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi değişik ülkelerde çeşitli inşaat firmalarımıza, dış ticaret firmalarımıza ve lojistik firmalarımıza; yurtdışı iş geliştirme, iş müzakerelerini yürütme, inşaat sözleşmelerinin, iş ortaklığı sözleşmelerinin, dış ticaret sözleşmelerinin ve uluslararası taşımacılık sözleşmelerinin hazırlanması, ortak şirket kurma gibi konularda hukuk danışmanlığı, tahkim, arabuluculuk ve bilirkişilik hizmetlerini sunmaktadır.

Öğretim Üyesi KÖKSAL, akademik faaliyetleri çerçevesinde ise çeşitli üniversitelerde, enstitülerde ve özel sertifika programı kurslarında “Uluslararası Ticaret Hukuku”, “Dış Ticarette Sözleşme Yönetimi”, “Uluslararası Ticari Tahkim”, “Uluslararası İnşaat Hukuku”, “Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve FIDIC Şartnameleri”, “Deniz Ticaret Hukuku”, “Deniz Hukuku”, “Deniz İş Hukuku”, “Kamu İhale Hukuku”, “Uluslararası Lojistik Hukuku”, “Gümrük Hukuku”, “İhracatı ve Yatırımları Teşvik Mevzuatı”, “Avrupa Birliği Hukuku”, “Dış Ticarette Yazışma Teknikleri”, “Ticari İngilizce”, “Uluslararası Sivil Havacılık Hukuku”, “Uluslararası Özel Hukuk”, “Uluslararası Kamu Hukuku”, “Turizm Hukuku”, “Ticaret Hukuku”, “Borçlar Hukuku”, “Şirketler Hukuku”, “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku”, “Hukuki Tercüme” derslerini vermektedir. Ayrıca, geçmişte vakıf üniversitelerinde “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanlığı” görevini de üstlenmiştir. Çok iyi derecede İngilizce (KPDS: A+,96/100 puan) bilmekte olan KÖKSAL ayrıca Rusça, Fransızca, İspanyolca, Çince (Mandarince) ve Arapça da bilmektedir.

“International Research Journal of Business and Social Sciences”,”American International Journal of Contemporary Research”, “International Journal of Applied Science and Technology” ve “Business and Management Review” isimli uluslararası hakemli akademik dergilerin Editörler Kurulu (Editorial Board) Üyesi olan KÖKSAL’ın çeşitli uluslarası ve ulusal hakemli akademik dergilerde makaleleri yayınlanmış olup; mevcut kitapları ise şunlardır:

 1. Adalet Yüksekokulları Araştırması (1991)
 2. Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Yöntemleri ve Uygulamaları (1993)
 3. A Critical Review of The Anti-Damping Measures of The EC in The Light of A Case Study (1995)
 4. “Legal Framework For Private Sector Development”, Turkey and European Integration (1996)
 5. Avrupa Birliği’nde Bazı Sektörlerde Tekelleşmeyi Önlemek ve Liberalizasyonu Sağlamak İçin Yapılan Düzenlemeler (1997)
 6. Avrupa Topluluğu ve Türk Rekabet Hukuku Çerçevesinde Kamu Teşebbüsleri ve İnhisari Haklar (2002)
 7. Avrupa Birliği’nin Rekabet Politikası ve Türkiye’nin Uyumu (2002)
 8. Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Devlet Yardımları Sistemlerinin Uyumlaştırılması (2002)
 9. Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri, İş Ortaklığı Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları (2009)
 10. Uluslararası Ticarette Pratik Bilgiler ve Yaygın Kullanılan Belgeler (2009)
 11. Dış Ticaret Rehberi (2009)
 12. İhracat Teşvikleri: Dahilde İşleme Rejimi ve Diğer Teşvik Uygulamaları (2010)
 13. Küresel İnşaat Hukuku (2010)
 14. Uluslararası Lojistik Hukuku (2010)
 15. Model Sözleşme Örnekleri ile Uluslararası İnşaat Hukuku (2011)
 16. Uluslararası Sivil Havacılık Hukuku (2011)
 17. Deniz Lojistik ve Taşımacılık Hukuku (2012)
 18. Uluslararası Ticaret Hukuku (2012)
 19. International Construction Contracts and Dispute Resolution (Lambert Academic Publishing, Germany, 2012, www.amazon.com)
 20. Dış Ticarette İletişim, Müzakere ve Sözleşme Yönetimi (2013)
 21. International Construction Law (2013)
 22. Yurtdışı İnşaat Hizmetleri Sektörü İçin Uluslararası Tahkim Rehberi (2013)
 23. Karayolu Taşımacılık Hukuku (3.Baskı, 2015)
 24. Methods of Conflict Settlement in International Construction Law (Germany, 2016, www.amazon.com)
 25. Contract Management & Dispute Resolution in International Construction Business (A Comparative Study) (2016)
 26. İnşaat Sektörü İçin İhale ve Sözleşme Yönetimi Rehberi (2018)
 27. Uluslararası Sivil Havacılık Hukukunda Havayolu Taşımacısının Hukuki Sorumluluğunun Sınırı (2019)
 28. FIDIC ve Türk Hukuku Çerçevesinde İnşaat Sözleşmeleri (2019)